Aktualizováno dne 11. března 2011 - Scribus – vložení tabulky z Writeru

Linux v praxi

Různé drobnosti


Sazba knihy 2×A5 —> A4

Snažil jsem se z některých programů dostat ven brožuru a zjistil jsem, že se nejedná o běžně podporovanou záležitost. Dokonce ani Adobe InDesign ve verzi 2 to ještě neumí. Takže jsem hledal způsob náhradní. Dokument exportovat do postscriptu po jednotlivých stránkách a vazbu vytvořit až poté.

Skript:

#!/bin/bash
psbook $1 | psnup -pA4 -PA5 -s1 -2 >/tmp/book.ps
psselect -o /tmp/book.ps>/tmp/book1.ps
psselect -e /tmp/book.ps>/tmp/book2.ps
ps2pdf /tmp/book1.ps $1.1.pdf
ps2pdf /tmp/book2.ps $1.2.pdf
  • Příkaz psbook dokument přestránkuje tak, aby pořadí odpovídalo brožuře
  • Příkaz psnup naskládá stránky A5 vedle sebe na stránky A4
  • Pomocí psselect to rozdělíme na sudé a liché pro oboustranný tisk (pokud nemáme duplexní jednotku)
  • Příkazem ps2pdf z toho stvoříme PDF soubory

Aby to nebylo tak jednoduché, lezlo mi výsledné PDF trošku ořezané. K tomu bylo potřeba editovat soubor gs_init.ps (součást balíčku ghostscript, v mém případě se nacházel v adresáři /usr/share/ghostscript/8.70/Resource/Init/). Bylo potřeba odkomentovat řádek

% /DEFAULTPAPERSIZE (a4) def
– jinak totiž lezl výsledek na formátu letter

No, a aby to nebylo tak pěkné a jednoduché, tak jsem nakonec zjistil, že tohle sice pěkně funguje například se soubory z programů Scribus či LaTeX, ale z InDesignového postscriptového souboru to udělá paskvil. Součástí psutils jsou skripty pro opravu ps souborů z několika programů, ale zrovna InDesign mezi nimi není :-/

Takže nakonec to vypadá takto (z InDesignu se exportují přímo PDF soubory):

#!/bin/bash

echo "======================================================"
echo "Použití:"
echo "\$ book zdrojový_soubor_A5.pdf název_cíle_bez_přípony [r]"
echo "r - parametr pro ruční duplex"
echo "======================================================"
echo " "
pdftops $1 /tmp/book.a.ps
psbook /tmp/book.a.ps | psnup -pA4 -PA5 -s1 -2 >/tmp/book.ps
case $3 in
r) psselect -o /tmp/book.ps>/tmp/book.1.ps;psselect -e /tmp/book.ps>/tmp/book.2.ps;ps2pdf /tmp/book.1.ps $2.1.pdf;ps2pdf /tmp/book.2.ps $2.2.pdf;;
*) ps2pdf -dPDFSETTINGS=/prepress /tmp/book.ps $2.pdf;;
esac
rm /tmp/book.*

Pokud vynecháte v příkazu ps2pdf parametr -dPDFSETTINGS=/prepress, dostanete ve výsledném dokumentu o něco nižší kvalitu obrázků, na čemž můžete ušetřit hodně datového objemu a pro některé případy to nemusí vadit.

A ještě rada na konec: důvěřuj, ale prověřuj! Stalo se mi, že pdftops narastroval první stránku dokumentu, čímž ji totálně degradoval, takže doporučuji kontrolu výsledku.

Používáte browser CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain